Nieuw vanaf 2020

Reizen die Helpen

reizen die helpen reis met mij nepal

Reizen die Helpen is de slogan waarmee wij onze reizen een ander elan willen geven.  De voorbije jaren hebben we verschillende projecten gesteund of zelf uit de grond gestampt. U kan  in de verschillende tabs zien wat we zoal gerealiseerd hebben.
In ons huidige project hebben we ons toegelegd op het sponsoren van kansarme kinderen in het onderwijs. Kwalitatief onderwijs is duur in Nepal. De kinderen die we helpen komen uit arme gezinnen.  Als u ook een kind wil sponsoren, contacteer ons gerust.

– Eind november 2012 werd er €300 overhandigd aan het weeshuis Buddhist Child Home. Enkele vrijwilligers die dit weeshuis bezochten hadden dit geld ingezameld om nieuwe schoenen en boekentassen te kopen. Wij hebben hiervan de opvolging gedaan om zeker te zijndat het geld juist besteed werd. Hierboven ziet u het resultaat! De kinderen zijn jullie erg dankbaar!

bags nepal            shoes nepal

– Op 17/02 organiseerden enkele mensen die met ons meereisden naar Nepal een benefiet eetfestijn in Oudenaarde. De opkomst was een groot succes: volledig uitverkocht (150 aanwezigen) en er was nog vraag voor een veertigtal extra kaarten. De opbrengst gaat naar een weeshuis voor de aankoop van schooluniformen. De doelstelling was om €1500 in te zamelen. Reeds €300 was ingezameld. De winst van het eetfestijn bedraagt €2140!!
De kinderen bedanken iedereen die heeft meegeholpen of die is langsgekomen! Een kleine moeite voor ons betekent een wereld van verschil in Nepal.
Volgend jaar in februari zal er opnieuw zo een benefiet plaatsvinden. Maar dan wel in een grotere zaal. We gaan dan een nieuw project gaan zoeken wat we kunnen ondersteunen. Wij kijken er naar uit u volgend jaar opnieuw te verwelkomen!

Meer foto’s op Facebook.

hutsepot benifiet2                  hutsepot benifiet               hutsepote benifiet 1

– De uiteindelijk opbrengst van de hutsepot benefiet bedraagt €2200.  Dit bedrag werd geschonken aan de brandwondenafdeling van Kanti Children Hospital in Kathmandu. Dit overheidsziekenhuis verzorgt de armsten, die geen geld hebben om naar dure privé ziekenhuizen te gaan.  Omdat sommigen hun ziekenhuiskosten niet kunnen betalen zal onze donatie gebruikt worden  voor een fonds dat de ziekenhuiskosten van de allerarmsten betaalt.  Iedereen hartelijk bedankt om dit project te steunen!  Oorsponkelijk werd er aangekondigd dat de opbrengst zou  gaan naar het weeshuis Buddhist Child Home.  Door enkele onverwachte positieve gebeurtenissen heeft dit weeshuis onze hulp niet meer nodig.  Lees hieronder wat er precies is gebeurd… Klik hier voor het rapport om te zien welke kinderen u heeft geholpen.

kanti children reis met mij nepal    kanti children reis met mij nepal 2   kanti children reis met mij nepal 3   kanti children reis met mij nepal 4

– Het weeshuis (Buddhist Child Home) waarvoor wij die benefiet organiseerden kreeg onlangs ook bezoek van Simon Franks. Hij is een ex-Hollywood filmproducent met zelfs een Oscar nominatie op zijn naam.  Deze filantroop is bezig met het opzetten van projecten in Zuid-Oost Azië.  Bij zijn eerste bezoek aan Nepal kwamen wij met hem in contact en fungeerde  Laxmi als zijn tolk.  Wij stelden hem voor het weeshuis dat wij steunen te bezoeken.  Het resultaat is  een happy-end dat rechtstreeks uit een Hollywood film zou kunnen komen: hij gaat alle wezen onder zijn hoede nemen, een nieuw huis, nieuwe meubels, opleiding voor alle kinderen, … Laxmi is nu de verantwoordelijke voor zijn projecten in Nepal.  Hieronder vind je enkele foto’s van hoe ze vroeger woonden en hoe ze nu wonen.

buddhist childhome reis met mij 1      buddhist childhome reis met mij 2      buddhist childhome reis met mij 3 buddhist childhome reis met mij 4

buddhist childhome reis met mij 5        buddhist childhome reis met mij 7          buddhist childhome reis met mij 6

Op 9 februari 2014 organiseerden een groep van vrijwilligers een benefiet eetfestijn in Maarkedal, Oost-Vlaanderen (België). Daarenboven kregen wij ook een cheque van 450 euro van de gemeenteraad van Maarkedal. De CD&V gaf 250 euro. Verder kregen we nog verschillende donaties van individuen. Op dit moment bedraagt de opbrengst bijna €4.000! Bedankt aan alle vrijwilligers voor hun inzet! Het bedrag zal integraal geschonken worden aan de brandwondenafdeling van Kanti’s Children Hospital in Kathmandu. Dit overheidshospitaal biedt medische hulp aan de armsten. Het geld zal gebruikt worden om de ziekenhuisrekeningen te betalen van de armsten. Als u nog uw steentje wilt bijdragen, contacteer ons.
Aantal aanwezigen : +/- 270 personen
Totaal benefiet & steunkaarten : 2930 €
Gift Gemeentebestuur Maarkedal (NVA – VLD) : 450 €
Gift CD&V Maarkedal : 250 €
Extra donaties : 320 €
Totaal : 3.950 €

Klik hier voor het rapport welke kinderen u heeft geholpen.

hutsepot4          hutsepot3         hutsepot2

tilganga eye hostpital reis met mijAls u met ons reist gaat een bepaald gedeelte van uw geld naar een goed doel. Wij deden een donatie van $250 aan Tilganga Institute of Ophthalmology. Het geld zal gebruikt worden voor medische van de allerarmsten. Veel mensen in Nepal hebben katarakt. Bij deze oogziekte vertroebelt de lens en leidt dit tot volledige blindheid met alle sociale en economische gevolgen van dien. Voor $50 geeft u het zicht aan iemand terug. Bedankt om met ons te reizen. Vijf mensen hebben hun zicht teruggekregen!

– Op 1 februari 2015 organiseerden enkele vrijwilligers die met ons op reis gingen een benefiet eetfestijn in Maarkedal. De opbrengst gaat integraal naar het betalen van de ziekenhuisrekening van arme kinderen met brandwonden.

Een gedetailleerd rapport van wat er met de opbrengst is gebeurd zal eind 2015 beschikbaar zijn! Alvast bedankt voor uw massale opkomst!  Een cheque ter waarde van €4.285 werd reeds overgemaakt aan de ngo Burns Victims Survivors. Zij beheren het geld en zullen  naar het eind van het jaar een rapport publiceren.   Klik hier voor het rapport waar het geld van de benefiet (hutsepot eetfestijn februari 2015).  De opbrengst gaat naar BVS; een NGO die de ziekenhuisrekeningen van kinderen met brandwonden betaalt.

– Eind april 2015 werd Nepal getroffen door een zware aardbeving.  Wij hebben besloten om zelf de handen uit de mouwen te steken om geld in te zamelen voor de heropbouw van 5 huizen net buiten de Kathmandu vallei.  Klik hier  voor de video. Meer info over de vooruitgang naarmate het project vordert. Reis met mij doneerde €500 voor dit project. De andere donaties kwamen van spontane donaties en allerlei activiteiten.  Ondertussen hebben we (15 juli 2015) al meer dan €30.000 ingezameld.  Het totale bedrag zal pas naar het einde van de zomer bekend zijn. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we dus die vijf huizen bouwen! Bedankt aan iedereen!

nepal reis met mij reizen die helpen reis met mij reizen die helpen 20150517_095655

20150517_093547 reis met mij reizen die helpen 1 20150517_095616

Als u de getroffen families beter wenst te leren kennen, klik hier voor een overzicht.

Deze zomer begint de heropbouw. De huizen worden zullen gemaakt worden uit zongedroogde stenen en ze zullen verstevigd worden met gewapend beton om aardbevingen te kunnen doorstaan. Een architect en een ingenieur bezochten de site. In overleg met de mensen werd een plan opgemaakt, rekening houden met het budget en de vaardigheden.  Naarmate het project vordert zullen wij info posten op onze website.

chunikhel huis 1      chunikhel huis 2

chunikhel huis 4      chunikhel huis 5

– Begin juli kregen wij een kort bezoek van Guido Lysens. Hij is één van de drijvende krachten achter het project voor de heropbouw van 5 huizen in Chunikhel.  Het grootste deel van de donaties komt via hem. In het verleden haalde hij een enorm budget binnen voor de een project in het Tsunami-getroffen Sri Lanka.  Meer info op zijn website: http://www.lysens.be/site/  Zonder zijn steun hadden we dit budget nooit kunnen ophalen.

guido lysens

Drie van de vijf verwoeste huizen zijn medio juli 2015 reeds afgebroken en het puin opgeruimd. Het vierde huis is half afgebroken. Een vijfde huis hebben we wat kunnen herstellen er wordt tijdelijk gebruikt als opslagruimte. De mensen slapen immers allemaal in tijdelijke shelters gemaakt uit tinnen platen, hout en plastieken zeilen. We wachten nu op de goedkeuring van de plannen door de overheid.
– Op verzoek van de vijf getroffen families hebben we bekeken of het financiëel haalbaar was om nog een sterker huis te bouwen met meer gewapend beton.  Zij kregen financiële hulp van enkele familieleden en de architect heeft een nieuw type huis ontworpen dat ongeveer $9.000 kost.  Wij zullen $6.000 bijdragen per huis per familie. Zij betalen $3.000 per huis.  Zij zullen ook alle werk doen om de kosten te drukken.  Op 21 augustus werd twee keer $500 gegeven zodat gestart kan met de bouw van de eerste twee huizen. De nieuwe plannen en de kostenraming vind je hieronder.

detailing

detail

CIVIL WORK-building -2  (kostenraming)

footing

floor plan (1)

elevation (1)

– Op 25 september 2015 brachten wij een bezoek aan de bouwwerf van Chunikhel.  De man van Sabita (zie foto) is ernstig ziek en ligt in het ziekenhuis. Dokters kunnen de oorzaak van zijn ziekte niet achterhalen. Ze heeft een lening moeten afsluiten om zijn ziekenhuisrekeningen te betalen. Zijn project staat on hold. Bhimsen (blauw shirt) staat het verst. Tot op heden heeft hij van ons 150.000 rupees gekregen. Zelf heeft hij 100.000 rupees geïnvesteerd.  De fundering is gegraven. Hij kocht reeds cement, rebar, bakstenen, grint en zand.  Doordat hij alles naar zijn land moet dragen, verlopen de werken langzaam.  Daarom hebben we besloten om zijn broer Maden ook te laten starten met zijn huis. Enkele dagen terug werd 100.000 rupees overhandigd.  Klik hier voor de foto’s.

– Update 30 november 2015.  Klik hier voor de foto’s.  De ruwbouw van het eerste huis is bijna klaar.   De funderingen van het tweede huis zijn gegoten en men is de muren aan het bouwen.  De funderingen van de andere drie huizen worden nu gegraven. Het werk schiet nu heel goed op en de mensen van Chunikhel zijn heel blij.

Klik hier voor het rapport van de opbrengst van het benefiet eetfestijn (februari 2015).  De opbrengst ging naar BVS; een NGO die zich ontfermt over het betalen van de ziekenhuisrekeningen van arme kinderen met brandwonden.  Er is nog ongeveer 800 euro over, wat de komende maanden gebuikt zal. Meer details vindt u hier.

– 2015 was een moeilijk jaar voor Buddhist Child Home. Oorspronkelijk hadden wij hen in contact gebracht met een sponsor die hen liet verhuizen naar een nieuwe locatie.  Hij had beloofd de huur te betalen maar in 2015 heeft hij zijn belofte verbroken. Onbegrijpelijk, want het geld werd correct besteed aan de huur. Het gevolg hiervan was dat alle wezen op straat dreigden te komen. Na wat lobbywerk zijn we erin geslaagd met de hulp van een vriend om een nieuwe sponsor te vinden. Hij heeft reeds de huur voor het weeshuis betaald voor de komende twee jaren.  De kinderen zijn dus gered.

– Omtrent de 5 huizen die we in Chunikhel hielpen bouwen kan u mijn uitgebreid verslag lezen in de De Standaard.  Een uitgebreid financieel rapport volgt later, als het hele project achter de rug is.  Met het resterende geld zullen wij ons focussen op het sponsoren van het onderwijs van kansarme kinderen.   Meer hierover weldra op onze website. Bekijk hier de video.

– Zoals gezegd zullen we met het resterende geld van ons huizenproject arme kinderen hun onderwijs gaan sponsoren.  In Nepal heb je privé- en overheidsscholen. Deze laatste hebben een bedenkelijke reputatie.  Het beste onderwijs kan je in de privé-scholen genieten, maar dan moet je wel geld hebben.  Sinds begin mei 2016 zijn er 8 arme kinderen die we naar een privé-school stuurden: twee wonen in Kathandu, de andere zes in Katari. Katari is het geboortedorp van Laxmi, gelegen in het westen van Nepal in de provincie Udayapur.  Hieronder ziet u de verschillende kinderen met hun achtergrond.

Katari Reis met mij     katari Reis met mij 2      Katari Reis met mij 3

Tharu Reis met mij Nepal

Dit zijn Salina (8) en Sabina (10).  Zij wonen in Katari, vlabkij het dorp van Laxmi. Jaren terug heeft hun vader hen verlaten, waardoor de moeder er nu alleen voor staat. Dit maakt het echt moeilijk om voor haar kinderen een goede toekomst aan te bieden.  Zij behoren tot de Tharu. Een etnische groep die vooral in het zuiden van het land woont. Wij sponsoren nu hun onderwijs.

Hieronder ziet u Ashmita (11).  Zij woont ook in Katari, samen met haar broer Anish (8) wiens foto hieronder staat.  Beide kinderen verloren hun vader toe ze heel klein waren. Hij pleegde namelijk zelfmoord.  Ook hier staat de moeder er alleen voor. In Nepal kan je als alléénstaande vrouw moeilijk hertrouwen.  Wij sponsoren sinds begin mei beide kinderen in hun onderwijs. Zij volgen nu les aan de privé-school Sagarmatha Boarding School in  Katari. Op die manier hopen wij dat ze toch een extra steun zullen krijgen in hun verdere ontwikkeling.

Reizen die Helpen 1    katari reis met mij Udayapur

Onze volgende twee kinderen die wij steunen zijn Bimala (7) en Purnima (10).  Zij komen uit een heel arm gezin dat tot de laagste kaste behoort. Iedereen in het dorp wees hen aan als mensen die het meeste hulp konden gebruiken.  Ze wonen op een half uurtje lopen van het centrum van Katari.

Katari Reizen die Helpen      Reizen die Helpen

Onze laatste twee kinderen komen oorspronkelijk uit het zuiden van Nepal, maar wonen in Kathmandu. Een jaar terug overleed hun vader. Chandra (28) is sinds kort een weduwe en heeft het moeilijk. Jessica (2,5) en Jenissa (9) gingen tot voor kort naar een privé-school waarbij ze gratis onderwijs kregen aangeboden. Maar die school stopt er nu mee, waardoor ze geen kwalitatief onderwijs kunnen genieten.  Door het overlijden van hun vader hebben ze nu ook nog een tweede tegenslag te verwerken op een korte tijd.

Kathmandu Reis met mij

Volgende kinderen (Sumit, Dolma, Sudip, Bibisa, Biwas, Bikas, Arun, Arbin, Salina, Ayush, Devika, Parwesh en Muna) werden in de loop van oktober en november naar een privé-school gestuurd dankzij de steun van Guido Lysens, Jean Bartholomeeusen/Adriana Vanhove en het resterende bedrag van ons huizenproject.   Zes van hen zitten op kostschool. Doordat hun omstandigheden thuis het niet toelieten om een normaal leven uit te bouwen, kunnen ze dit nu wel dankzij de kostschool.  De meeste kinderen hebben geen ouders of zijn één van hun ouders verloren.

2017 was vooral een jaar om te consolideren.  Omdat onze focus verschoven is van verschillende ad hoc projecten (brandwonden, huizen, weeshuis,…) naar één groot project (onderwijs betalen van kansarme kinderen), is het voor ons belangrijk om een continuïteit te kunnen garanderen. We kunnen niet zomaar stoppen met de betaling van de rekeningen van de kinderen, waardoor ze weer in de armoede terecht zouden komen. We zien het als een plicht om te blijven betalen zolang ze studeren. Maar daarom hebben we het budget nodig. 2017 was dus een jaar om af te wachten hoe onze 21 kinderen het zouden doen en ook hoe de samenwerking met de school zou zijn. Alles is stabiel verlopen en alle kinderen zijn geslaagd.   Sommige doen het trouwens uitstekend.

De vijf kinderen die we in Katari sponsoren hebben nieuwe boekentas en kleren gekregen.   De moeder van Laxmi heeft dit persoonlijk opgevolgd. De school in Chitwan waar we 13 kinderen sponsoren hebben we een verrassingsbezoek  gebracht om te kijken hoe het met de kinderen gaat en of ze nog allemaal naar school gaan. Alles verloopt er uitstekend.

Guido Lysens is nog steeds de drijvende kracht achter de financiering van dit project met een jaarlijkse sponsoring van 10.000 euro.  Hij diende ook bij de Stad Knokke opnieuw een dossier in en wij kregen van hun 1.500 euro.  Ook Jean en Adriana Bartholomeeussen sponsoren jaarlijks twee kinderen voor 1.300 euro.   Heeft u ook interesse om kinderen te helpen in hun studies, contacteer ons. Alle geld gaat integraal naar de kinderen.  Dit is een nevenproject van Reis met mij waarbij we iets willen teruggeven aan Nepal.

Omdat onze financiële situatie stabiel is en we meer aankunnen, zullen we bij de aanvang van het nieuwe schooljaar in april 5 nieuwe kinderen sponsoren in Katari. Dit brengt het totaal dan op 26 kinderen.  Meer tekst en uitleg later.

Hieronder een groepsfoto van de jongens die naar de kostschool gaan in Chitwan, alsook de kinderen die we nu in Katari sponsoren.

Wij ontvingen €2.700 van een benefiet eetfestijn in 2017.  Dit bedrag zal worden gebruikt om onze kinderen te sponsoren. Weldra trekken wij naar Katari, om er acht nieuwe kinderen te adopteren voor kwalitatief onderwijs. Weldra meer info.

Begin april 2018 bezochten Kalika School in Chitwan waar we in het totaal 13 kansarme kinderen sponsoren, waarvan 8 op de kostschool verblijven.  Ik kan enkel positieve dingen schrijven.  De verandering van de kinderen om ze in betere omstandigheden te zien deed deugd.  De acht kinderen van de kostschool zagen er gezond uit.  Ze doen het allemaal goed op school.  Meer nog, Govinda Paudel blijkt heel intelligent te zijn en is de eerste van de klas.

Eind april 2018 gingen wij enkele dagen naar Katari (Udayapur Provincie) in het oosten van Nepal. Dit is een afgelegen dorp waar Laxmi is geboren. Sinds 2016 sponsorden wij daar 6 kansarme kinderen in hun onderwijs.  Wij bezochten de kinderen in hun school en stelden vast dat ze het allemaal goed deden.   Zenuwachtige maar stralende gezichten, want hier komen maar weinig blanken in dat gebied.    Hieronder ziet u hun foto’s.  Ook doen ze het allemaal goed op school. Wij zullen dus de sponsoring verder zetten.

Omdat we dankzij onze gulle sponsors (en in het bijzonder Guido Lysens die de drijvende kracht is achter dit project) ruimte hadden om meer kinderen te sponsoren, hebben we nog acht extra kinderen erbij genomen. Zeven kinderen zullen naar Prabhat Boarding School gaan omdat de andere privé school te vol zit.  Eén zal naar Sagarmatha School gaan, waar de andere zes kinderen nu naartoe gaan. Hieronder ziet u foto’s van de Prabhat Boarding School en het interview dat Laxmi had met de kansarme kinderen en hun ouders.   Zoals in alle andere gevallen gaat het vaak om alleenstaande moeders die het financieel moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en bijgevolg hun kinderen niet naar een goede school kunnen sturen.  We gingen met alle kinderen naar de kleermaker om hun schooluniform te maken.  We kochten hun boeken, een boekentas en schrijfmateriaal.

    

   

  

Run Your Mind zamelde, op 20 juni 2018, 265 euro in. Dit geld zal gebruikt worden voor het sponsoren van de onze kansarme kinderen in hun onderwijs. Heel erg bedankt Sylvia Brijon! Meer info https://runyourmind.be/free-inner-yoga-for-nepal/ en https://www.facebook.com/events/1562538410539725/

FacebooktwitterpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterpinterestlinkedintumblrmail

FacebooktwitteryoutubeinstagramFacebooktwitteryoutubeinstagram